OMNIA Utvecklingskonsulter

Arbetsmiljöutveckling

Vi ger konsultstöd till organisationer som vill utveckla en god arbetsmiljö, en attraktiv arbetsplats och ett säkert och hälsosamt arbetsklimat.

Vinsterna är många med en god arbetsmiljö. En frisk personal ger låga sjukkostnader; ett starkt varumärke ger låg personalomsättning och attraherar kvalificerad personal; hög produktion och god kvalitet till kund. OMNIA har många års erfarenhet i att stödja organisationers arbetsmiljöutveckling inom flera områden såsom

·         Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM inkl. arbetsmiljökartläggningar och medarbetarundersökningar
·         Värdegrundsarbete
·         Mångfald – och likabehandlingsområdet/jämställdhet
 
Metod
Beroende på vilket område som ska bearbetas används olika metoder.
Vid värdegrundsarbete använder vi bottom/top med hög delaktighet bland all personal för att nå just den genuina förankring som krävs för att få genomslag. Värdegrunden tas fram stegvis med hjälp ett lösningsfokuserat förhållningssätt ex Appreciative Inquiry och utmynnar till slut i en värdegrund som alla står bakom.
 
Arbetar vi med SAM utgår vi från verksamhetens förutsättningar och vi kan antingen stödja ledningen att tydliggöra arbetsmiljöarbetet, och/eller arbeta med hela personalgruppen för bredare kompetens och delaktighet.
 
Mångfald- och likabehandlingsområdet väcker alltid starka reaktioner och synpunkterna är många. Här arbetar vi med övningar där det är högt i tak för att byta myter mot kunskap. Men också med organisationens struktur och dess förutsättningar för mångfald.
 
Lagstöd och aktuell forskning ligger ständigt i botten och vävs in i innehållet på ett naturligt och lättillgängligt sätt.
 
Uppdraget skräddarsys alltid tillsammans med uppdragsgivaren. Oavsett vilket tema växlar vi mellan teori, olika praktiska övningar och reflektioner.
 
Tid för genomförande
Omfattningen av uppdraget varierar beroende på vilket tema och vilken metod som används.
 
 

"Bra konsult som var väl insatt i temat Psykosocial arbetsmiljö och mycket bra riktat mot vår organisation."

Deltagare från Försvarsmakten 

Vill du veta mer om OMNIA och Arbetsmiljöutveckling?
OMNIA Utvecklingskonsulter, Trädgårdsvägen 11, 187 50 Täby
E-post: info@omnia.se
Triggerweb - CMS och Publiceringsverktyg från Triggerfish