OMNIA Utvecklingskonsulter
Barbro Ericsson
 
 
 
 

 

 

 

 

 
”Möter människan där hon är.”

Barbro Ericsson

Barbro arbetar med konflikthantering , arbetsplatskonflikter, på organisations-, grupp- och individnivå. Hon arbetar också med team- och ledarutveckling samt individ- och grupphandledning inom specifika områden med fokus på kommunikation.
 
Barbro lägger stor vikt vid att motivera individer till förändring och till förändringsprocessen. Hon lär ut effektiva metoder att nå uppsatta mål.
 
Barbro är socionom, familjeterapeut, debriefingledare och lärare i Motiverande Samtal. Hon är utbildad i kris- och konflikthantering och kognitiv beteendeförändring.
 
Barbro har en mångårig erfarenhet som verksamhetschef inom Barn- och ungdomspsykiatrin.

 

epost enligt fornamn.efternamn@omnia.se
telefon: 070 - 396 70 00
 
OMNIA Utvecklingskonsulter, Trädgårdsvägen 11, 187 50 Täby
E-post: info@omnia.se
Triggerweb - CMS och Publiceringsverktyg från Triggerfish