OMNIA Utvecklingskonsulter

Bra start på jobbet!

av Margaretha Brundin
Den här boken är för dig som önskar få större förståelse för vikten av matchning vid rekrytering och av en bra introduktion samt vad som underlättar integrationen av en ny medarbetare.
 
Boken beskriver också vad som kan hända om den nya medarbetaren bryter mot normer och rådande organisationskultur. Texten växlar mellan en berättelse och teoretiska resonemang.
 
Den är tänkt vara ett stöd till den som ansvarar för en god introduktion - chefer, HR-personal, mentorer - men kan också med fördel vara ett stöd till den nyanlände medarbetaren.

Boken är skriven av Margaretha Brundin, organisationskonsult i OMNIA Utvecklingskonsulter. Margaretha arbetar med sådant som ger en stabil samarbetskultur: arbetsmiljöfrågor, värdegrund, gruppdynamik och likabehandling.

Boken kan beställas genom oss, via epost till info@omnia.se . Den kostar då 79 kr. Moms (6%) och frakt tillkommer.

 
OMNIA Utvecklingskonsulter, Trädgårdsvägen 11, 187 50 Täby
E-post: info@omnia.se
Triggerweb - CMS och Publiceringsverktyg från Triggerfish