OMNIA Utvecklingskonsulter

Coaching och chefsstöd

Coaching (handledning) är ett målfokuserat samtal där personen själv kommer fram till vad han/hon behöver förändra eller jobba vidare med. Konsulten är med som ledsagare och utgår från individens behov. Coaching innehåller ofta hemuppgifter som innebär att individen får en direkt tillämpning på jobbet, vilket bidrar till varaktig förändring. Vi erbjuder coaching både för individer och grupper.
 
Vi arbetar med coaching för både chefer och medarbetare. Våra huvudinriktningar är följande:
 • personlig utveckling
 • stress
 • karriärutveckling
 • livsutveckling
 • projektledning
 • ledarskap
 • organisationsutveckling
OMNIAs konsulter har också expertkunskaper inom olika områden och kan vägleda kunden utifrån dessa. Vi kan bidra med olika praktiska verktyg. Flera av oss är diplomerade coacher enligt ICF och några har utbildning i Kognitiv beteende terapi (KBT).
 
Ett coachsamtal innehåller följande steg:
 • Mål för coachingen sätts upp
 • Kartläggning sker genom korta frågor
 • Eventuell input av verktyg eller expertkunskaper
 • Hemuppgifter
 • Utvärdering och avslutning
Ett individuellt coachinguppdrag genomförs ofta med 5-10 träffar, ca 1 timme per gång.
 
Coaching i grupp kan vara lämpligt till exempel för en ledningsgrupp som behöver utveckla sitt arbetssätt eller en arbetsgrupp med komplexa och svåra uppdrag. Coachingen kan här inriktas på antingen gruppens egen utveckling eller ”ärendecoaching”.
 
 
OMNIA Utvecklingskonsulter, Trädgårdsvägen 11, 187 50 Täby
E-post: info@omnia.se
Triggerweb - CMS och Publiceringsverktyg från Triggerfish