OMNIA Utvecklingskonsulter

Hållbart resultat – vårt löfte 

OMNIA Utvecklingskonsulter erbjuder konsultstöd präglat av gedigen erfarenhet och kreativitet samt kundanpassade lösningar. Vårt arbete bygger på en stark övertygelse att människor vill och kan utvecklas och skapa hållbara resultat om rätt förutsättningar ges.

Vår inriktning är utveckling av ledarskap och team, verksamhet och organisation. Vi arbetar med en rik flora av metoder och arbetssätt och designar varje uppdrag för att nå bästa möjliga resultat. Med vår förmåga att engagera samt leda processer skapar vi en grund för långsiktigt lärande hos våra kunder.

Ledarutveckling


 Ledningsgruppsutveckling


Coaching & chefsstöd


Organisationsutveckling
 
OMNIA Utvecklingskonsulter, Trädgårdsvägen 11, 187 50 Täby
E-post: info@omnia.se
Triggerweb - CMS och Publiceringsverktyg från Triggerfish