OMNIA Utvecklingskonsulter

Det stora arbetsmötet

av Hans Isacsson och Lars Möllerfors
Vill du få ut mer av informationsmötet, personalmötet, ledningskonferensen…?

Vill du få med alla i förändrings- och utvecklingsarbetet? Är ett snabbt resultat viktigt?

Pröva nya metoder att få möten med många deltagare effektivare! Dialog, deltagarnas aktiva medverkan och engagemang är viktiga ingredienser i arbetsmöten som leder till resultat av hög kvalitet. Modeller och metoder i boken Det stora arbetsmötet stöder ett gemensamt arbete där varje deltagares kompetens och kreativitet kommer till användning.

Boken är en utförlig handbok som beskriver olika aspekter på det stora arbetsmötet, och ger vägledning vid metodval, förberedelser och genomförande. Den är fylld av tips och exempel från författarnas egen erfarenhet. Boken bör läsas av dig som planerar, leder eller medverkar i informationsgivning och utvecklingsarbete.

Författarna Hans Isacsson och Lars Möllerfors är konsulter inom OMNIA Utvecklingskonsulter. De har under många år arbetat med företags och myndigheters utvecklingsprojekt och planerat och lett stora arbetsmöten.

Boken kostar 180 kronor + moms (6%) om den beställs direkt av oss. Porto tillkommer. Beställ enklast genom e-post till info@omnia.se eller genom brev till OMNIA IDÉ, Gästrikegatan 4, 113 62 Stockholm.

Vill du läsa ett utdrag ur kapitlet "Tolv punkter att tänka igenom"? Klicka på texten nedan.

Ladda ner sartryck_Stora_arbetsmotet.pdf sartryck_Stora_arbetsmotet.pdf (PDF: 48kB)
 

Just nu har vi ett förmånligt pris på boken "Det stora arbetsmötet". Endast 180 kr plus moms (6%) och porto.

Beställ här!

OMNIA Utvecklingskonsulter, Trädgårdsvägen 11, 187 50 Täby
E-post: info@omnia.se
Triggerweb - CMS och Publiceringsverktyg från Triggerfish