OMNIA Utvecklingskonsulter
Hans Isacsson
 

 

 

 

 

 

 

 

”Analys och kreativitet går att förena.”

Hans Isacsson

Hans har som konsult arbetat med verksamhetsutveckling och kompetensutveckling, ledarskap och medarbetarskap, och i skärningspunkten mellan dessa områden.

Under många år har Hans specialitet varit förändringsledning och förändringsprocesser där man ”samlar hela systemet i samma rum”, det metodområde som vi med ett gemensamt namn kallar Storgruppsarbete eller Stora arbetsmöten.

Hans är civilingenjör. Sedan mitten av sjuttiotalet har han arbetat som konsult och som ledare i konsultföretag. Numera som pensionär enbart i mycket begränsad omfattning i kortare rådgivningsuppdrag.
 
Hans har skrivit boken ”Det stora arbetsmötet” tillsammans med Lars Möllerfors.

 

epost enligt fornamn.efternamn@omnia.se
telefon: 070 - 760 09 26
 
OMNIA Utvecklingskonsulter, Trädgårdsvägen 11, 187 50 Täby
E-post: info@omnia.se
Triggerweb - CMS och Publiceringsverktyg från Triggerfish