OMNIA Utvecklingskonsulter

Karriärplanering och karriärutveckling

I dagens arbetsliv behöver alla medarbetare vara anställningsbara dvs kunna beskriva sin kompetens och ha grundkunskaper i hur man söker nytt jobb. Att vara anställningsbar innebär att individen har möjligheter att själv styra sitt arbetsliv. Risken för så kallat utmattningssyndrom och arbetslöshet minskar vid ökad anställningsbarhet.

Våra insatser avseende karriärutveckling och karriärplanering vänder sig till både chefer och medarbetare som behöver få perspektiv på sig själva och sin jobbsituation. Därmed kan man öka sin anställningsbarhet.  

Starten på ett karriärutvecklingsprogram innebär en kartläggning av fakta och upplevelser kring den egna personen. Vi går igenom följande områden:

  • Var står jag idag? Här går vi igenom frågeställningar om vad som är viktigt för mig just nu och vad jag vill ha ut av min framtid. Varför jag är där jag är idag och vad jag vill gå vidare med. Balans i livet mellan arbetet och fritid tas upp.
  • Vem är jag? Här går vi igenom vilka roller jag har, vem jag är som person, vilken bakgrund jag har och vad jag strävar efter. Vi gör en kompetenskartläggning. Här får vi också fram grundläggande motiv och drivkrafter för personen samt styrkor och svagheter. Eventuellt använder vi personlighetsinventering till exempel MBTI.
  • Vad vill jag? Här går vi igenom mina mål. Det kan vara lång- och kortsiktiga livsmål. Vi rangordnar det som är viktigast i livet, det som motiverar mig och vi sätter upp mål för arbete, familj och fritid. Vi tittar på olika val när det gäller karriär utifrån hur arbetsmarknaden ser ut. Kompetenskartläggningen visar hur en önskad framtid matchar arbetsmarknaden.
  • Hur kommer jag dit? Här går vi igenom trestegstaktik och gör en utvecklingsplan. Tanken är att ta små steg mot målet. Här faller också resultatet av tidigare diskussioner ut. Jag är nu klar över hur jag vill organisera mitt liv och vilket arbete som passar mig bäst. (Vid behov sker intervjuträning och färdigställande av ansökningshandlingar och CV).

Ett karriärutvecklingsprogram kan genomföras i grupp eller enskilt. Vi använder olika verktyg utifrån individens behov, bland annat MBTI, intressetest och strukturerade kartläggningsformulär.

 
OMNIA Utvecklingskonsulter, Trädgårdsvägen 11, 187 50 Täby
E-post: info@omnia.se
Triggerweb - CMS och Publiceringsverktyg från Triggerfish