OMNIA Utvecklingskonsulter

Kommunikation och samtal - inte bara prat

Kommunikation betyder ”att göra gemensamt”. Det är en konst att nå fram med ett budskap, och dessutom få en bekräftelse på att mottagaren verkligen förstått vad jag vill säga. Detta handlar mycket om dialog och utbyte så att båda parter förstår.
 
För att leda och styra ett företag eller en organisation behövs god kommunikation. Detsamma gäller när vi vill förmedla viktiga värderingar och attityder – och påverka beteenden. Det blir därför allt viktigare att utveckla kommunikationsförmågan hos både chefer och medarbetare.
 
OMNIA har utvecklat och arbetar med en rad metoder och tekniker som ökar självkännedomen och skärper kommunikationsförmågan. Ibland designar vi program för grupper av chefer, andra gånger utbildar vi och tränar olika former av samtal. Några exempel på detta är:
 
Medarbetar- och lönesamtal – där vi bland annat kan stötta kunden vid införandet av kompetensmodeller och lönekriterier. Vi erbjuder träning utifrån verkliga fall eller skräddarsydda case.
 
Svåra samtal, som krissamtal eller uppsägningssamtal – där vi går igenom vanliga reaktioner i en kris och tränar på stegen i ett respektfullt samtal.
 
Återkopplingssamtal - där vi tränar medarbetare och chefer i att ge och ta emot feedback i en trygg miljö.
 
Motiverande samtal (MI),  en välutvecklad och strukturerad metod - där vi genom samtal hjälper individer till förändring på deras egna villkor.
 
Vi designar också kommunikationsprogram utifrån uppdragsgivarens behov, där chefer lär sig förmedla information och genomföra möten som skapar delaktighet och engagemang. Vårt arbetssätt präglas även här av gruppövningar och praktisk träning, med inslag av korta teoripass.

Läs mer om våra konsulttjänster inom Kommunikation och samtal
 
OMNIA Utvecklingskonsulter, Trädgårdsvägen 11, 187 50 Täby
E-post: info@omnia.se
Triggerweb - CMS och Publiceringsverktyg från Triggerfish