OMNIA Utvecklingskonsulter

Konflikthantering när staketen blivit för höga

Konflikter uppstår på alla arbetsplatser. Staket sätts upp. Väktare av det bestående blir obehagliga övervakare.
 
Många gånger leder meningsmotsättningar till nytänkande och utveckling. Etablerade sanningar ifrågasätts och gammalt groll städas undan. Ur konflikten kommer något gott.
 
Men ibland fördjupas konflikten och blir inflammerad. Då kan det vara naturligt att låta en utomstående komma in för att tillsammans med de berörda finna nya vägar. Vi kan som konsulter leda eller delta i organisationens konflikthantering och vara ett sådant stöd.

Vare sig konflikten ligger på ett organisationsplan eller inom en grupp eller berör enstaka individer kan vi hjälpa till med effektiva metoder, med medkänsla och med den fördel det innebär att vara utomstående.

Läs mer om hur vi jobbar med konflikthantering och samarbetssvårigheter.

 
OMNIA Utvecklingskonsulter, Trädgårdsvägen 11, 187 50 Täby
E-post: info@omnia.se
Triggerweb - CMS och Publiceringsverktyg från Triggerfish