OMNIA Utvecklingskonsulter

Kreativa konsulttjänster för konkreta resultat

Vi erbjuder chefer ledarutvecklingsprogram som är upplevelsebaserade och ger träning i olika färdigheter. Ett exempel är Klart Ledarskap som kan ses som ett träningsläger i att kommunicera. Vi erbjuder också utbildningar kring kommunikation och samtal. Coaching och chefsstöd kan vara antingen fristående eller som ett stöd för andra utvecklingsaktiviteter. Vi arbetar även med karriärutveckling och konflikthantering.

Vi stödjer team av olika slag i sin utveckling genom ledningsgruppsutveckling, teamutveckling och utbildning i projektledning och projektarbete. Alla våra teamutvecklingsprogram innehåller korta teoriavsnitt men har sitt fokus på upplevelsebaserad inlärning, praktisk träning och arbete med de konkreta utmaningar som teamet/gruppen står inför.

Organisationsutveckling kan handla om en organisationsdiagnos eller genomlysning av en verksamhet eller arbetsplats. Vi arbetar oftast med att skapa nya lösningar, till exempel en ny ledningsstruktur eller ändrad organisation. Ibland utvärderar vi tidigare förändringar. Vi arbetar processorienterat för att få bästa möjliga resultat. En arbetsform vi gärna använder är stora arbetsmöten, där vi arbetar med alla berörda i en stor lokal under en eller flera dagar.

 
OMNIA Utvecklingskonsulter, Trädgårdsvägen 11, 187 50 Täby
E-post: info@omnia.se
Triggerweb - CMS och Publiceringsverktyg från Triggerfish