OMNIA Utvecklingskonsulter
Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling - för effektivt samspel i ledningsgruppen

En samspelt ledningsgrupp som styr åt samma håll och ser till helheten har avgörande betydelse för organisationen och verksamhetens utveckling. Vårt arbete med ledningsgrupper inbegriper därför både gruppens uppgift, dess ledning och samspelet mellan individerna. 
 
Ledningsgruppsarbete är i grunden en avancerad form av teamutveckling, särskilt som en ledningsgrupp arbetar med komplexa strategiska frågor som innehåller en stor portion osäkerhet. Om inte gruppen har ett moget sätt att förhålla sig till detta så finns risken att man faller in i ett mönster av allmänt informationsbyte eller bara arbetar med konkreta, operativa frågor. Man kan också fastna i revirbevakande och konfliktspel.
 
Något som ofta glöms bort, eller underskattas, är olika processer i gruppen. Vår erfarenhet pekar på att öppenhet, trygghet och god kännedom om varandra är helt avgörande för framgången i gruppens arbete. De ledningsgrupper som inte tagit sig an och lärt sig hantera olika psykologiska och sociala processer förmår i praktiken inte lösa sina uppgifter på ett bra sätt.

I våra program för ledningsgrupper arbetar vi med att:

  • Klargöra gruppens roll, uppgifter och ansvar
  • Tydliggöra krav och förväntningar på varandra
  •  Kartlägga personliga preferenser, ambitioner och roller 

  •  Identifiera viktiga strategiska frågor och träna gruppen i arbetet med dessa

  •  Etablera effektiva arbetsformer och kommunikationsmönster i gruppen

Genomgående arbetar vi med verkliga frågor och problemställningar. Vi arbetar med hur gruppen löser sina uppgifter och hur kommunikationen fungerar mellan gruppens medlemmar och med organisationen i övrigt. Arbetsformen består mycket av träning i verklig problemlösning för att öka gruppens effektivitet.

Varje insats utformas efter gruppen behov, alltifrån ett par dagar till stöd över längre tid för att utveckla och ge feedback på gruppens arbete.

Ladda ner Strategisk_LGR-utveckling.pdf Strategisk_LGR-utveckling.pdf (PDF: 18kB)
Klicka på länken här ovan, så kan du t.ex. läsa mer om hur OMNIA kan arbeta med flera ledningsgrupper samlade för ett gemensamt utvecklingsprogram.
 
OMNIA Utvecklingskonsulter, Trädgårdsvägen 11, 187 50 Täby
E-post: info@omnia.se
Triggerweb - CMS och Publiceringsverktyg från Triggerfish