OMNIA Utvecklingskonsulter
 

 

 

 

 

 

 

”Fokuserar på det som önskas och på tänkbara lösningar – inte problem.”

Magnus Kiesel

Magnus har nyligen återgått till konsultrollen efter flera år som chef inom läkemedels- samt omsorgsbranschen, men redan 1990 genomförde han sitt första konsultuppdrag. Hans huvudsakliga inriktning är anpassade ledarprogram, team-/ledarutveckling och handledning av individer- och grupper. Under åren har Magnus anlitats för interna utredningar kring t ex resultatet av genomförda förändringar eller förbättringsarbete.

Idag handlar uppdragen om konflikthantering mellan individer eller grupper, psykosocial kartläggning och chefsstöd i samband med komplicerade situationer.

Efter de senaste åren som chef med stort personal- och budgetansvar är han även aktuell för uppdrag som interimschef på del- eller heltid.

Magnus är utbildad pedagog som har byggts på med universitetsstudier inom organisationspsykologi. Han är certifierad på IDI, ett 360°profilinstrument, samt BelBins TeamSkills, som är ett instrument för teamutveckling via medvetandegörandet av effektiva grupproller. Magnus har även genomgått Thomas Jordans utbildningar i konflikthantering.

 

epost: mk@omnia.se
telefon: 070 - 872 55 27
 
OMNIA Utvecklingskonsulter, Trädgårdsvägen 11, 187 50 Täby
E-post: info@omnia.se
Triggerweb - CMS och Publiceringsverktyg från Triggerfish