OMNIA Utvecklingskonsulter
 

 

 

 

 

 

 

 

”Inspirerar, vägleder och ingjuter mod.”

Margaretha Brundin

Margarethas entusiasm i kombination med struktur och tydlighet lämnar ingen oberörd. Detta skapar goda förutsättningar för lyckade utvecklingsinsatser som ger verklig förändring. Hon anlitas därför gärna såväl som stödresurs till organisationer som inspirationsföreläsare.

Teman som Margaretha i huvudsak företräder är sådant som ger en stabil samarbetskultur: arbetsmiljöfrågor, värdegrund, gruppdynamik och likabehandling. Genom olika väl avvägda metoder kommer organisationen, gruppen eller individen närmare det önskade läget.

Hennes akademiska bakgrund är personalvetare som med åren byggts på med diverse fördjupningar inom ex bemötande och arbetsplatskonflikter, och har arbetat som konsult sedan 2001. Hon har även mångårig arbetslivserfarenhet inom skolans värld och Försvarsmakten.

Margaretha är bl. a GDQ-certifierad av Susan Wheelan, ICF-certiferad coach och certifierad i arbetspsykologiska testet EASI.

Margaretha utkom 2012 med boken "Bra start på jobbet" - om god introduktion. 


epost enligt fornamn.efternamn@omnia.se
telefon: 0733 - 54 66 31

 
OMNIA Utvecklingskonsulter, Trädgårdsvägen 11, 187 50 Täby
E-post: info@omnia.se
Triggerweb - CMS och Publiceringsverktyg från Triggerfish