OMNIA Utvecklingskonsulter

Nyheter

Visar nr av 91. Nästa

Chefsutbildning inom Skåne Nordost

Nu har chefsutbildningen kommit igång i Strategisk verksamhetsutveckling och förändringsledning genom vårt nya avtal med Skåne Nordost. Seniorkonsult Margaretha Brundin processleder och inspirerar ...

Att leda i förändring

OMNIA och Domstolsverket har nytt avtal gällande ledarutbildningen ”Att leda i förändring”. Seniorkonsult Margaretha Brundin är processledare under de två utbildningsdagarna.

Domstolsverket

Omnia har fått förnyat förtroende att genomföra Domstolsverkets centrala utbildningar i handledning. Vår konsult Magnus Kiesel har genomfört drygt 30 utbildningar (2+1 dag) under de två senaste åre...

Ledningsgruppsutveckling

Omnia har genomfört anpassade utvecklingsdagar för en kommunal ledningsgrupp (Samhällsbyggnad). Våra konsulter Lennart Lindberg och Magnus Kiesel får nu nytt förtroende för att bidra i det fortsatta...

Arbetslagsutveckling

Omnias konsult Magnus Kiesel har under våren arbetat med ett lärarlag för att stärka samarbetet genom en ökad tillit i gruppen. Magnus Kiesel kan berätta mer om insatsen som nu har avslutats.

Utvecklingsprogram för framtida ledare

OMNIA har återigen fått förtroendet att svara för ett omfattande utvecklingsprogram för framtida kommunala ledare i Gävleborg. Under året kommer 25 deltagare att möta OMNIAs konsulter Magnus Kiesel ...

Utbildningsdagar för domstolar

OMNIAs konsult Magnus Kiesel har fått uppdraget att utforma och genomföra utbildningsdagar för domare och arbetsledare inom Sveriges domstolar. Ämnet är handledning och aktiviteten ska bidra till en...

#metoo

Hur handskas vi med detta på arbetsplatserna? Vad är skillnaden mellan sexuella trakasserier, ofredanden och kränkningar? Hur och vem utreder? Handlingsplan för att ta emot en anmälan och den vi...

Lunds universitet

OMNIA har inlett året med ett nytecknat avtal med Lunds universitet kring psykosociala insatser/utredningar och samtalsstöd. Vår konsult i detta uppdrag är Margaretha Brundin.

Utvecklingsgrupper för chefer

Omnia har fått ett uppdrag att utbilda samtalsledare för Gävle kommuns uppbyggnad av utvecklingsgrupper för chefer. Det är Magnus Kiesel som tillsammans med beställaren kommer att planera en intern ...
Visar nr av 91. Nästa
 
OMNIA Utvecklingskonsulter, Trädgårdsvägen 11, 187 50 Täby
E-post: info@omnia.se
Triggerweb - CMS och Publiceringsverktyg från Triggerfish