OMNIA Utvecklingskonsulter

Nyheter

Visar nr av 95. Nästa

Handledning

Domstolsverket förlänger OMNIAs uppdrag att utbilda domare, berednings- och ordningsvaktspersonal i handledarrollen. Under året planeras cirka 70 personer genomgå en tvådagarskurs samt efterföljande...

Processledarutbildning

Vårt samarbete med Familjen Helsingborg har kommit igång och vi är glada över hur uppskattat det är. ”Processledarutbildning” är rubriken och kommer att genomföras under 2020-2021. Seniorkonsult Mar...

Chefsutbildning inom Skåne Nordost

Nu har chefsutbildningen kommit igång i Strategisk verksamhetsutveckling och förändringsledning genom vårt nya avtal med Skåne Nordost. Seniorkonsult Margaretha Brundin processleder och inspirerar ...

Chefsstöd vid förändring

OMNIA har påbörjat ett halvårslångt uppdrag som externt chefsstöd till en kommunal enhetschef. Förutom chefshandledning genomför vår konsult Magnus Kiesel regelbundna gruppdialoger med all personal ...

Chefsutbildning - lönesättande samtal

OMNIA har under hösten genomfört utbildningsdagar för chefer inom en statlig myndighet. Det är femte året i rad som vår konsult Magnus Kiesel tillsammans med ansvarig intern HR resurs, utformar och ...

Att leda i förändring

OMNIA och Domstolsverket har avtal gällande ledarutbildningen ”Att leda i förändring”. Seniorkonsult Margaretha Brundin är processledare under de två utbildningsdagarna.

Domstolsverket

Omnia har fått förnyat förtroende att genomföra Domstolsverkets centrala utbildningar i handledning. Vår konsult Magnus Kiesel har genomfört drygt 30 utbildningar (2+1 dag) under de tre senaste åre...

Ledningsgruppsutveckling

Omnia har genomfört anpassade utvecklingsdagar för en kommunal ledningsgrupp (Samhällsbyggnad). Våra konsulter Lennart Lindberg och Magnus Kiesel får nu nytt förtroende för att bidra i det fortsatta...

Arbetslagsutveckling

Omnias konsult Magnus Kiesel har under våren arbetat med ett lärarlag för att stärka samarbetet genom en ökad tillit i gruppen. Magnus Kiesel kan berätta mer om insatsen som nu har avslutats.

Lunds universitet

OMNIA har ett nyttt avtal med Lunds universitet kring psykosociala insatser/utredningar och samtalsstöd. Vår konsult i detta uppdrag är Margaretha Brundin.
Visar nr av 95. Nästa
 
OMNIA Utvecklingskonsulter, Trädgårdsvägen 11, 187 50 Täby
E-post: info@omnia.se
Triggerweb - CMS och Publiceringsverktyg från Triggerfish