OMNIA Utvecklingskonsulter

Nyheter

Visar nr av 95. Föregående Nästa

Utvecklingsprogram för framtida ledare

OMNIA har haft förtroendet att svara för ett omfattande utvecklingsprogram för framtida kommunala ledare i Gävleborg. De senaste fyra åren har ca 75 deltagare genomgått ledarprogrammet. Tre kursomgå...

Utbildningsdagar för domstolar

OMNIAs konsult Magnus Kiesel har fått uppdraget att utforma och genomföra utbildningsdagar för domare och arbetsledare inom Sveriges domstolar. Ämnet är handledning och aktiviteten ska bidra till en...

#metoo

Hur handskas vi med detta på arbetsplatserna? Vad är skillnaden mellan sexuella trakasserier, ofredanden och kränkningar? Hur och vem utreder? Handlingsplan för att ta emot en anmälan och den vi...

Utvecklingsgrupper för chefer

Omnia har fått ett uppdrag att utbilda samtalsledare för Gävle kommuns uppbyggnad av utvecklingsgrupper för chefer. Det är Magnus Kiesel som tillsammans med beställaren kommer att planera en intern ...

Handledarutbildning inom Sveriges domstolar

Omnia har tecknat avtal med Domstolsverket om kurser i handledning. Programmet vänder sig till interna handledare och innehåller såväl teorigenomgångar som individuell praktisk träning. Handledarrol...

Chefer inom FMV

Omnias konsult Magnus Kiesel har medverkat i samband med utbildning i lönesättande samtal. Över hundra chefer har under senhösten genomgått en endagsutbildning som innehöll såväl faktainformation so...

Nöjda kunder förlänger avtal med OMNIA

Domstolsverket och Försvarsmakten förlänger sina avtal med OMNIA. "Att leda i förändring" är temat för båda avtalen. Insatserna riktar sig till chefer på alla nivåer. Kontakta OMNIAs seniorkonsult ...

Docent Thomas Jordan och OMNIAs konsulter samarbetar igen

Docent T Jordan vid Göteborgs universitet genomför under våren-16 en forskningsstudie kring Kränkande särbehandling. Seniorkonsulterna Barbro Ericsson och Margaretha Brundin bidrar med kunskap och e...

Margaretha Brundin, Congratulations on your ICF Credential!

”This career milestone signifies your commitment to professional standards in the coaching industry.”(ICF) Seniorkonsult Margaretha Brundin har genom utbildning, tester, bedömning och aktiv coachin...

Uppdraget som interims chef i Gävle löper nu ut

OMNIA har sedan årsskiftet haft förtroendet att tillhandahålla en interim chef för kommunens löneenhet i avvaktan på nytillsättning av ordinarie chef. Vår seniorkonsult Magnus Kiesel har tillsamman...
Visar nr av 95. Föregående Nästa
 
OMNIA Utvecklingskonsulter, Trädgårdsvägen 11, 187 50 Täby
E-post: info@omnia.se
Triggerweb - CMS och Publiceringsverktyg från Triggerfish