OMNIA Utvecklingskonsulter

Uppdraget som interims chef i Gävle löper nu ut

OMNIA har sedan årsskiftet haft förtroendet att tillhandahålla en interim chef för kommunens löneenhet i avvaktan på nytillsättning av ordinarie chef. Vår seniorkonsult Magnus Kiesel har tillsammans med löneenhetens medarbetare arbetat med att uppdatera enhetens interna processer kring delaktighet, vem gör vad, gemensam syn på serviceåtagande - kopplat till roller och ansvar. Under mars månad genomförs en kundenkät som riktas till ca 450 chefer/funktionsansvariga. Syftet är att skapa aktuell data/status hur verksamheterna upplever löneenhetens tjänster. Uppdraget avslutas den sista mars.

Nyhetsarkiv

 
OMNIA Utvecklingskonsulter, Trädgårdsvägen 11, 187 50 Täby
E-post: info@omnia.se
Triggerweb - CMS och Publiceringsverktyg från Triggerfish