OMNIA Utvecklingskonsulter

Handledarutbildning inom Sveriges domstolar

Omnia har tecknat avtal med Domstolsverket om kurser i handledning. Programmet vänder sig till interna handledare och innehåller såväl teorigenomgångar som individuell praktisk träning. Handledarrollen syftar till att erbjuda ett konstruktivt stöd för nyanställda vid domstolen. Omnias konsult i detta uppdrag är Magnus Kiesel.

Nyhetsarkiv

 
OMNIA Utvecklingskonsulter, Trädgårdsvägen 11, 187 50 Täby
E-post: info@omnia.se
Triggerweb - CMS och Publiceringsverktyg från Triggerfish