OMNIA Utvecklingskonsulter
nyckel

Omställning och avveckling

Inom OMNIA finns lång erfarenhet av stöd till företag, chefer och medarbetare i samband med omställning, avveckling och karriärbyten. Våra konsulter har gedigen utbildningsbakgrund och alla som arbetar som coacher är utbildade och tränade för den rollen.
 
OMNIA Utvecklingskonsulter, Trädgårdsvägen 11, 187 50 Täby
E-post: info@omnia.se
Triggerweb - CMS och Publiceringsverktyg från Triggerfish