OMNIA Utvecklingskonsulter

Pedagogik och värderingar - vårt synsätt

En viktig utgångspunkt i alla våra uppdrag är att kunden är unik. Vi lägger därför stor vikt vid att forma insatsen tillsammans med kunden. Detta kräver både erfarenhet och kreativitet, eftersom varje uppdrag i praktiken blir designat utifrån kundens behov och förutsättningar.

Vår styrka ligger i att arbeta med en kombination av kreativa metoder som engagerar och stimulerar till förändring och omtänkande. Vårt förhållningssätt är att lära genom att göra och att reflektera tillsammans. Vi har ett processinriktat arbetssätt, där vi utnyttjar det flöde deltagarna skapar utan att tappa bort det övergripande målet med vår insats. Det innebär att vi utnyttjar samspelet mellan organisationen, dess uppgifter och dess medlemmar, mellan grupp och individ.

När vi arbetar med stora arbetsmöten låter vi allt arbete ske i en och samma stora lokal. Metoden att hålla kvar processen i rummet har vi överfört till våra program för ledare och grupper. Den traditionella föreläsnings- och grupprumspedagogiken har ersatts av ett aktivt arbete i rummet – på individnivå, i mindre grupper och i gemensam reflektion och slutsatsdragning.

OMNIAs konsulter är skickliga på att skapa pedagogiska situationer som uppmuntrar och konkret stödjer individens eget nyfikna experimenterande och inlärning. Rollen som konsult i ett utvecklingsprogram innebär bl a att vara den som introducerar, visar, sätter igång övningar och diskussioner, hjälper, uppmuntrar och stöttar samt skapar helhet och förmedlar teorier. Och ibland är uppgiften att provocera och envist ifrågasätta, men fortfarande behandla deltagarna med respekt och med en ödmjuk attityd.

Vi vill att de vi möter i våra utvecklingsaktiviteter ska få verktyg som man sedan själv kan använda i vardagen. Det kan t.ex. gälla metoder som används i förändringsarbete eller för effektiv kommunikation, i coaching eller konflikthantering – olika verktyg beroende på vilket syftet är med vår insats. Vi delar därför frikostigt med oss av våra metoder – förklarar teorierna bakom, låter deltagarna pröva på och beskriver för- och nackdelar.

På sidan Trycksaker och tips (under Publikationer) finns några exempel på korta beskrivningar av sådana verktyg.

 
 
OMNIA Utvecklingskonsulter, Trädgårdsvägen 11, 187 50 Täby
E-post: info@omnia.se
Triggerweb - CMS och Publiceringsverktyg från Triggerfish