OMNIA Utvecklingskonsulter

Projektledning för resultat och dynamik

Ser ni också möjligheterna som finns i projektarbete men upptäcker att det är svårt att få det att fungera i praktiken? Då är ni inte ensamma. Projekt är ett effektivt sätt att arbeta med nya, komplexa frågor men ställer samtidigt stora krav på kompetens hos alla inblandade. Vi kan ge er den kompetensen.
 
Projektledaren har givetvis en nyckelroll och behöver förstå de utmaningar hon/han kommer att möta och ha verktyg att hantera dem med. Våra projektledarutbildningar ger inte bara struktur och konkreta projektverktyg utan även utveckling i ledarrollen för projektledaren.

Projektmedarbetarna behöver hitta sin roll så att de kan engagera sig fullt ut. Uppdragsgivarna/beställarna måste vara tydliga i sina direktiv och avsätta de resurser som krävs. Våra insatser ger både en fungerande projektarbetsmodell, personlig utveckling och konkreta förbättringar i deltagarnas egna projekt.
 
Vi kan erbjuda utbildning för era projektledare, projektmedarbetare och projektbeställare. Vi arbetar också ofta med coaching av projektledare och teambuilding av projektgrupper.

Bland våra publikationer finns bland annat böcker om projekt. OMNIA samarbetar med IFL vid Handelshögskolan kring projektledarutbildning.
 
OMNIA Utvecklingskonsulter, Trädgårdsvägen 11, 187 50 Täby
E-post: info@omnia.se
Triggerweb - CMS och Publiceringsverktyg från Triggerfish