OMNIA Utvecklingskonsulter

Publikationer - tankar i tryck

Vi har ibland känt ett behov av att förmedla vårt kunnande i form av böcker, trycksaker och annat arbetsmaterial. Våra konsulter har bland annat skrivit dessa böcker, som du kan beställa genom att skicka ett mail till info@omnia.se:

Vi har också skrivit ett antal begreppsförklaringar, temabeskrivningar och andra enklare PM kring sådant som vi arbetar med. Du kan se vilka dessa är och ladda ner dem till din egen dator genom att klicka här. Där finns övningar och andra tips som vi gärna delar med oss av.

Som en del av vårt utvecklingsarbete läser vi vad andra skriver i ämnen som ligger inom vårt professionella område. Klicka här, så kan du läsa mer om några få, utvalda böcker!
 
OMNIA Utvecklingskonsulter, Trädgårdsvägen 11, 187 50 Täby
E-post: info@omnia.se
Triggerweb - CMS och Publiceringsverktyg från Triggerfish