OMNIA Utvecklingskonsulter

Samverkansprojekt – tillsammans gör vi det ingen klarar ensam

av Lennart Lindberg och Gudrun Westerberg
Samverkansprojektet

För att lösa de stora utmaningar våra lokala samhällen brottas med idag krävs samverkan över gränserna. Alla måste bidra med sitt kunnande och sina resurser för att skapa nya lösningar där medborgaren står i centrum och lösningarna utgår från personens egna behov och möjligheter. I samverkansprojekt är detta möjligt.

Den här boken vänder sig till alla som är intresserade av samverkan och samverkansprojekt. Vi vill förmedla kunskaper, vägledning och metoder för hur man på det lokala planet kan arbeta med och utveckla samverkan och samverkansprojekt. Boken beskriver vad man ska tänka på, de viktigaste stegen, de vanligaste fallgroparna och fungerande lösningar. Författarnas förhoppning är att den ska ge inspiration till ännu fler lyckade samverkansprojekt.

Lennart Lindberg och Gudrun Westerberg är båda organisationskonsulter med mångårig erfarenhet av samverkan, projekt och samverkansprojekt. De tränar ledningsgrupper och projektgrupper i projektarbete och i samverkan. De arbetar också med ledar- och ledningsutveckling, teamutveckling och processorienterade utvärderingar.

Boken beställs enklast via epost till info@omnia.se. Boken kostar 195 kr. Moms (6%) och porto tillkommer.

 

 
OMNIA Utvecklingskonsulter, Trädgårdsvägen 11, 187 50 Täby
E-post: info@omnia.se
Triggerweb - CMS och Publiceringsverktyg från Triggerfish