OMNIA Utvecklingskonsulter

Storgruppsmöten - ger engagemang, kreativitet och tidseffektivitet

Vem vill inte att viktiga förändringar ska genomföras med bred medverkan, med hög kvalitet och på kort tid?

Ett sätt att göra detta är att samla ”hela systemet i samma rum" – att genomföra ett stort arbetsmöte eller en StorDialog.

Våra kunder anlitar oss ibland för att planera och leda ett storgruppsarbete som ett inslag i kundens eget förändringsarbete. Det kan t.ex. gälla de etablerade metoderna Future Search eller Open Space. I andra situationer skapar vi tillsammans med uppdragsgivaren en serie aktiviteter, där det stora arbetsmötet blir en integrerad del. Någon gång kan hela förändringsprocessen genomföras i form av stora arbetsmöten.

Olika situationer kräver olika lösningar. Vi har bred erfarenhet och vet när olika angreppssätt passar bäst – när traditionella förändringsmetoder fungerar och när varianter av stora arbetsmöten kan vitalisera arbetet.

Vinsten, när man arbetar med stora grupper, är att man utnyttjar allas kunskaper och erfarenheter. Alla vet vad som pågår i det egna företaget och vad som kommer att hända. Man får engagemang, kvalitet och effektivitet.

Bland våra publikationer finns boken Det stora arbetsmötet, där vi samlat en del av våra praktiska erfarenheter.

 
OMNIA Utvecklingskonsulter, Trädgårdsvägen 11, 187 50 Täby
E-post: info@omnia.se
Triggerweb - CMS och Publiceringsverktyg från Triggerfish