OMNIA Utvecklingskonsulter

Transaktionsmarknadsföring

TAM – metoden för effektivare kommunikation

               
Av Margareta Winther och Per Hedlund

För att bygga varumärken behöver intern och extern kommunikation synkroniseras så att företag och organisationer sänder samma budskap internt som externt. TAM är så vitt vi känner till den enda metoden idag som kan användas både för masskommunikation som för budskap indvid till individ. Metoden grundar sig på Transaktionsanalysen (TA) som psykiatern Eric Berne introducerade i mitten på 50-talet. Genom att använda TA som grund för kommunikation kan vi styra den mer precist och till både grupper och individer.

Genom att använda TAM får man hjälp att

·       segmentera en marknad

·       utforma de budskap som ska sändas

·       välja kanal för budskapen

·       analysera dialogen mellan individer

·       sända rätt budskap till individer

·       utveckla nya tjänster och produkter för olika målgrupper

Boken är skriven av Margareta Winther, ledarutvecklare och specialist inom kommunikation mellan individer och Per Hedlund, specialist inom integrerad kommunikation.

Boken beställs enklast via epost till info@omnia.se. Boken kostar 195 kr. Moms (6%) och porto tillkommer.

 
OMNIA Utvecklingskonsulter, Trädgårdsvägen 11, 187 50 Täby
E-post: info@omnia.se
Triggerweb - CMS och Publiceringsverktyg från Triggerfish